Podmínky souhlasu

AntiSmog > Podmínky souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poptávkového formuláře

  1. Tímto udělujete svůj výslovný souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů pro účely poptávkového formuláře společnosti Oknoplastik s.r.o., se sídlem:

Levá 390/23, Podolí

147 00 Praha 4,

IČ: 26737906

Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 90626 (dále jen „Správce“). Souhlas udělujete, aby Správce mohl ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávat tyto osobní údaje: jméno a příjmení, město, e-mail, telefonní číslo.

  1. Jméno, příjmení, město, telefonní číslo a e-mail musí Správce zpracovat za účelem zpracování kalkulace ceny vaší poptávky. Uvedené údaje budou zpracovány Správcem po dobu maximálně 3 let, nebo po dobu trvání spolupráce.
  2. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po Správci smazání těchto osobních údajů.

Kontaktovat Správce můžete například tak, že zašlete e-mail na adresu antismog@antismog.cz nebo dopis na adresu Za Balonkou 267, 261 01 Příbram.

  1. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje mohou zpracovávat i tyto třetí strany:

Software pro zpracování e-mailů Microsoft Outlook od poskytovatele Microsoft.

Pro přístup k e-mailům přes webové rozhraní využíváme SvetHostingu.cz.

Informační systém Altus Vario od společnosti Altus Software.

Software pro ocenění poptávek od společnosti Klaes CZ.

Případně další software, či služby, které v současné době Správce nevyužívá.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.