Testy a certifikace

AntiSmog > Testy a certifikace

Nezávislé testování

Strojírenský zkušební ústav v Brně provedl testování vlastností membrány RESPILONU AIR® a provedl srovnání s konkurenční a prémiovou protipylovou sítí. Výsledky nezávislého testování dokázaly, že RESPILON AIR® má v porovnání s ostatními mnohem větší účinnost u částic všech velikostí.

Vlastníme osvědčení o zkoušce účinnosti nanofiltru Respilon Air2. Testování provedl Strojírenský zkušební ústav v Brně.

Test účinnosti bakteriální filtrace a diferenciálního tlaku provedla firma Nelson Laboratories v USA. Podle testování je bakteriální filtr účinný na 99,9 %.

Test účinnosti virové filtrace provedla opět firma Nelson Laboratories v USA a potvrdila účinnost našeho virového filtru na 99,9 %.